Lapinlahden lukiolaisten tuoreet työt esillä Kuopion kirjastolla

Reetta Huuskonen, akryylimaalaus, opinnäytetyö.

Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio esittelee opiskelijoidensa osaamista Kuopion kirjastolla 14.1. – 21. 1. Näyttelyyn on koottu oppilaiden tekemiä teoksia eri kuvataiteen kursseilta tältä lukukaudelta. Näytteille on asetettu maalauksia, piirroksia, graafista suunnittelua, veistoksia, grafiikkaa, valokuvia, digitaalisia piirroksia ja sekatekniikalla toteutettuja töitä. Esillä on myös työskentelyä kuvaavia portfolioita esimerkiksi kuvataiteen lukiodiplomikurssilta.

Kuvataidelukio on toiminut Lapinlahdella vuodesta 1987 lähtien ja se on yksi Suomen kuudesta valtioneuvostolta erityistehtävän saaneista kuvataiteen erikoislukioista ja Suomen pohjoisin kuvataiteen erikoislukio. Erikoislukiossa on oma opetussuunnitelma, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija saa korvata kahdeksan pakollista lukiokurssia kuvataidekursseilla. Taideopinnot antavat enemmän ”tekemisen” tunteja lukiopäivään ja valmiuksia alan pääsykokeisiin.

Taiteen tekemiseen lukiolla on hyvät puitteet; kuvataidetiloja on yli 700 neliömetriä (piirustus- ja maalaussali, keramiikka- ja veistoluokka, grafiikan pajatila, pimiö ja valokuvaluokka), pienet opetusryhmät ja kuusi kuvataiteen opettajaa. Taideopiskelijoiden opintoihin kuuluu vähintään 13 kuvataidekurssia, mutta useimmat haluavat opiskella kuvataidetta enemmän. Tarjolla on yhteensä 30 erilaista kuvataidekurssia, esim. taidehistoriaa, sommittelua, värioppia, piirtämistä, maalausta, taidegrafiikkaa, valo- ja videokuvausta, kuvankäsittelyä, graafista suunnittelua, muotoilua, keramiikkaa ja arkkitehtuuria.

Lukion päätehtävä on taata opiskelijalle hyvät edellytykset lukion ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen, mutta sen ohella taideopiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä monipuolisesti taiteeseen ja kehittää omaa kuvallista ajatteluaan ja ilmaisuaan sekä valmentautua alan jatko-opintoihin.

Opiskelijoita Lapinlahden Lukiossa ja Kuvataidelukiossa on tänä lukuvuonna 215, joista 83 opiskelee kuvataidelinjalla. Opiskelijat tulevat Lapinlahden Kuvataidelukioon eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä lukiolaisia on 13 eri kunnasta. Opettajia lukiossa on 23, joista kaksi on kuvataiteen lehtoria ja neljä kuvataiteen tuntiopettajaa.

Kuvataidelukioon, sen tiloihin ja niihin hankittuihin noin 130 opiskelijateoksen kokoelmaan voi käydä tutustumassa osoitteessa Kivistöntie 2, 73100 Lapinlahti. Saat tarkempaa tietoa lukiosta ja kuvataidekursseista lukion kotisivuilta www.lapinlahdenlukio.fi .