Lumituhoja Metsänhoitoyhdistys Savotan alueella

Savotta aloittaa lähiviikkoina lumituhojen tarkastukset dronella eli kauko-ohjattavalla kuvauskopterilla.

Lumitaakka on katkonut runkoja ja kaatanut puita erityisesti Ylä- ja Koillis-Savossa.

Tykkylumi aiheuttaa vaaraa metsässä kulkijoille.

Tuhoja kannattaa lähteä tarkastamaan vasta kun lumikuorma poistuu.

 ”Sonkajärvellä on tullut useita ilmoituksia lumituhoista. Tuhot keskittyvät mäkimaille. Sähkökatkoja on ollut paljon, kun puut ovat taipuneet linjoille”, kertoo metsäasiantuntija Marko Mustonen.

Kaavin metsäasiantuntija Jukka Hintikka kertoo, että vahinkoilmoituksia on tullut yleisesti Pohjois-Karjalan puolen reunalta, jossa korkeutta on 150 metriä merenpinnasta.

Pielavedellä ja Kiuruvedellä on toistaiseksi tullut vain yksittäisiä havaintoja lumen kaatamista puista.

Tarrautuva märkä lumi on katkonut puiden latvoja ja kaatanut puita. Jopa vahvoja runkoja on katkennut lumikuorman alla.

Mustonen varoittaa metsänomistajia, että juuri nyt ei kannata sännätä tutkimaan tuhoja, sillä kaatuvat ja katkeilevat puut aiheuttavat hengenvaaran.

”Tuhojen tarkemman tarkastelun aika on, kun lumikuorma poistuu. Nyt on vaarallista kulkea taipuneiden puiden alta.”

Metsänsä vakuuttanut metsänomistaja voi hakea lumituhoista korvausta metsävakuutuksen kautta.

Vakuutusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä heti, kun tuhot on todettu ja riskikausi näyttää päättyneen. Vakuutusyhtiö pyytää metsäasiantuntijoita tekemään metsässä vahinkoarvion. Arvio tehdään keväällä, kun lumet ovat tulleet puista alas ja maastossa on turvallista liikkua.

Savotta ottaa dronet käyttöön

Kun huomaat lumituhon metsässäsi, käänny oman metsänhoitoyhdistyksesi metsäasiantuntijan puoleen. Savotta aloittaa lähiviikkoina lumituhojen tarkastukset dronella eli kauko-ohjattavalla kuvauskopterilla. Lisätietoa saat omalta metsäasiantuntijaltasi.

”Metsässä kannattaa käydä tekemässä ajoittain tarkastuskierroksia. Jos siihen ei ole itsellä mahdollista, niin apua voi pyytää metsänhoitoyhdistyksestä”, muistuttaa Aleksi Pölkki Kiuruvedeltä.

”Nyt on myös hyvä aika teettää leimikoita. Puukauppa käy tällä hetkellä hyvin ja talvileimikotkin käyvät kaupaksi”, Pölkki vinkkaa.

Raskas taakka katkoo puita

Lumituhon vaara kasvaa, kun märkä lumi ja alijäähtynyt vesi kerryttävät taakkaa puiden latvuksissa. Lumimassa katkoo latvoja, oksia ja runkoja, ja kaataa jopa kokonaisia puita juurineen. Lumi ja tykky voivat vaurioittaa kaikkia puulajeja. Juuri harvennetut männiköt, jotka ovat pitkään kasvaneet ylitiheänä, ovat herkimpiä lumituhoille. Kun lumikuormaa kertyy riittävästi männyn latvukseen, voi runko paukahtaa poikki. Kuuseen tykkylumi kertyy puun koko pituudelle, joten kuuselta katkeaa tavallisesti latva. Nuoret koivut taipuvat lumen painosta kaarelle, mutta ne nousevat yleensä takaisin pystyyn.

Metsätuholaki koskee myös lumituhoja. Jos kuusimetsässä on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla ja mäntymetsässä yli 20 kuutionmetriä hehtaarilla, on rajan ylittävä määrä puuta poistettava metsästä ennen määräaikoja. Lehtipuilla ei ole vastaavaa korjuuvelvoitetta, vaan yksittäiset kaatuneet puut voi jättää metsään lahomaan ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta.