Mitä uudempi sen turvallisempi

Markku Eestilä kertoo, että liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan panostetaan tänä vuonna enemmän kuin koskaan, 433 miljoonaa euroa.

Iisalmelainen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtaja Markku Eestilä (kok.) sanoo, että on olemassa monta elementtiä, joiden takia tavan takaa törmää autoveroon silloin kun puhe tulee liikenteestä.
Hänen mielestään uusien autojen verottaminen on kiusallinen asia kaiken kaikkiaan Suomessa, koska se estää eurooppalaisittain mitattuna erittäin vanhan autokannan uusiutumista.
– Vero on pitänyt uudet autot liian kalliina. Lisäksi se hidastaa tervettä autokauppaa.
– Se johtaa siihen, että meille tuodaan ulkomailta nytkin 25 000 pääsääntöisesti vanhempaa autoa, jotka eivät näitä nykyisiä päästövaatimuksia enää täytä. Pyrimme koko ajan vähentämään liikenteen päästöjä, mutta meille tulee koko ajan vanhaa autokantaa ulkomailta.

Eestilä pitää nykyisissä autoissa olevia kehittyneitä hallintalaitteita äärimmäisen hyvinä lisävarusteina.
– Kaikki luistonestot, joilla auto oikaisee itsensä, kaistanvahtija ja kaikki vakionopeudensäätäjät, jotka jarruttaa itsestään ovat tällaisia. Mutta esimerkiksi autovero juuri omalta osaltaan nostaa niiden hinnan liian korkeaksi.
– Autovero pitää yllä vanhaa autokantaa, mikä on myös turvallisuuskysymys. Mitä uudempia autot on, sen turvallisempia ne on, Eestilä summaa.
Hän myöntää, että nykyinen hallituspohja on myötämielinen yksityisautoilua kohtaan.

Autoverotukseen ja auton käyttöön liittyy hänen mielestään myös tärkeä yhdenvertaisuusnäkökulma.
– Etelän suurissa kaupungeissa ihminen voi valita käyttääkö hän omaa autoa vai julkista liikennettä. Täällä Itä-Suomessa jos ihmiset asioi ja käy töissä, niin heillä ei käytännössä monta kertaa ole mahdollisuutta tehdä sitä julkisilla välineillä eli he joutuvat pakosta käyttämään omaa autoa.
Kun autoverotuksen ja muun liikenteen verotuksen kautta kerätään valtion yleistarpeisiin rahaa, niin joudutaan Eestilän mukaan jo oikeudenmukaisuus- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin.
– Käytän esimerkkinä Helsinkiä. Siellä voi valita. Jos joku ei omista autoa ollenkaan, hän käyttää julkista liikennettä. Sen käyttö on halpaa ja se toimii hyvin.
– Mutta meillä ei valitettavasti julkinen liikenne toimi. Jokainen tietää, miten Itä-Suomessa linja-autovuoroja on vähennetty parin vuosikymmenen aikana. Meille monille auto tai kaksi autoa on välttämätön pakko.

Esimerkiksi itäsuomalaiset joutuvat ikään kuin pakolla maksamaan veroja valtiolle, jotta saadaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus pyöritettyä.
– Suurissa kaupungeissa ihmiset voivat valita maksavatko he veroja vai ei. Tämä asia pitää tunnistaa ja tunnustaa. Ainakin itse olen pitänyt siitä sekä valiokunnassa että täysistunnossa että muualla melua. Ja tulen jatkossakin pitämään.
Uusien autojen hankintaveroa on laskettu parin viime vuoden ajan. Alennus koskee autoja, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 140 grammaa kilometriä kohden. Veron alennus on porrastettu päästömäärän mukaan, käytännössä kyse on muutamasta kympistä noin 300 euron huojennukseen.

Eestilä kannattaa autoveron poistamista kokonaan. Hän kuitenkin korostaa moneen kertaan, että veroa ei tulla missään tapauksessa poistamaan kertarysäyksellä.
– Jos se tehdään ja siihen saavutetaan poliittinen yksimielisyys hallituspohjasta riippuen, niin se tulee tehdä siten, että vero poistuu tietyn aikajänteen kuluessa. Kenenkään ei siis kannata ruveta kyttäämään autokauppaa sen takia, että autovero lähtee pois.
Hän arvelee, että sopiva aikajänne veron poistolle voisi olla esimerkiksi viisi vuotta.
– Autovero pitäisi poistaa pienissä, kenties kymmenessä tasasuuruisessa erässä. Ja sillä tavalla, että välttämättä ei edes ilmoiteta etukäteen, milloin se poistuu.

Tonni käteen

Vuodenvaihteessa tuli voimaan määräaikainen laki, jolla tuetaan vanhojen autojen romutusta uutta ostettaessa, sähköautojen hankintaa ja henkilöautojen muuttamista kaasu- tai etanolikäyttöisiksi.
Laki on voimassa 2021 loppuun, romutuspalkkion osalta kuitenkin vain 31.8.2018 asti.
Tuhannen euron romutuspalkkio myönnetään alennuksena uuden auton hankinnan yhteydessä. Uuden auton hiilidioksidipäästöjen pitää olla alle 110 grammaa kilometriä kohden.

Uusien etanoli-, kaasu-, sekä täyssähkö- ja ladattavien hybridiautojen hankintaa tuetaan 2000 eurolla. Näiden kohdalla ei sovelleta päästörajaa.
Romutuspalkkion maksaminen edellyttää tiettyjä ehtoja, muun muassa 10 vuoden minimi-ikää.
Tukien lisäksi autoala voi halutessaan osallistua romutuspalkkioon uuden auton lisäalennuksella.
Markku Eestilä pitää uutta lakia tervetulleena.
– Halusimme saada kunnolla alulle sähköautokulttuurin.
Hänen mielestään etenkin ladattava hybridi soveltuu Itä-Suomeen.
– Täällä matkat on pitkiä ja pakkastakin on paljon. Autoteknologia kehittyy valtavalla vauhdilla, tulee ladattavat hybridit ja sähköautot. Minä uskon, että kyllä ne tulevat valtaamaan alaa.