Iisalmelaisnuoria aktivoidaan ilmastotyöhön kaksivuotisessa hankkeessa

Juhani Ahon koulun Roskarallissa viime viikon tiistaina kerättiin varttitunnissa yli kilo roskia koulun alueelta, sisältä ja ulkoa. Suurin saalis koostui karkkipapereista. Tarja Rönkkö

Tarja Rönkkö

Alle 30-vuotiaille suunnattu, kaksivuotinen Pieniä ilmastotekoja -hanke alkoi syyskuussa Iisalmen nuorisopalveluiden alaisuudessa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat iisalmelaiset nuoret, mutta yhteistyötä tehdään myös lähikuntien nuorisotyöntekijöiden sekä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteena on lisätä nuorten ympäristömyönteisyyttä ja tietoutta ilmastoasioissa sekä mahdollistaa toimintatapoja, joilla vaikutetaan ilmastonmuutokseen.

Pieniä ilmastotekoja -hankkeeseen saatiin Ylä-Savon Veturilta EU:n maaseuturahaston Leader-tukea. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 112 000 euroa.

Hankkeen valmistelussa tehtiin kysely pääasiassa yläkoululaisille nuorille, joita kyselyyn vastasi 118. Sen mukaan 64 prosenttia nuorista on huolissaan ympäristön tilasta ja valmis tekemään ilmastotekoja.

Lokakuun aloituskyselyssä kysyttiin, mitä nuoret ajattelevat ilmastoasioista, ja kuinka nuorten ääntä saadaan paremmin kuuluviin. Kyselyyn osallistui 178 Iisalmen lyseolaista, 78 ammattiopiskelijaa ja 198 7.-luokkalaista.

Huolestuneimpia ilmastosta olivat lukion ja yläkoulun oppilaat (yli 80 %). Omat vaikutusmahdollisuutensa kokivat suurimmiksi 7.-luokkalaiset, joista 82 prosenttia koki voivansa vaikuttaa ympäristön tilaan. Lyseolaisista vastaava osuus oli 79 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 60 prosenttia.

Hanke syntyi nuorten lisääntyneen ilmastoahdistuksen seurauksena.

Nuorimmilla oli myös eniten tahtoa toimia ympäristöystävällisesti. Hankeohjaaja Anne Kärkkäinen kertoo, että myös 5–6-luokkalaiset ovat otollista kohderyhmää, johon hankkeella pyritään vaikuttamaan.

– Hanke syntyi nuorten lisääntyneen ilmastoahdistuksen seurauksena. Sen tavoitteena on synnyttää kekseliäitä ja käytännöllisiä, nuorten tarpeista lähteviä toimenpiteitä, Kärkkäinen sanoo.

– Pieniä arjen tekoja ovat nuorten itsensä ideoimina esimerkiksi roskien lajittelu, vaatteiden kierrätys ja loppuun käyttäminen, pyöräily, kasvis- ja lähiruoka sekä kulutuksen ja energiankäytön vähentäminen niin kouluissa kuin kotona.

Tämän syksyn näkyvin tempaus on Juhani Ahon yläkoululla toteutettava Roskaralli, jossa kaikki 7. luokat keräävät kello 12 välitunneilla mahdollisimman paljon roskia. Roskarallin päätyttyä kysytään, millaisia vaikutuksia sillä oli oppilaitosten arkeen.

Lyseolla järjestetään työpaja pitkäjänteisemmän toiminnan pohjaksi. Ilmasto- ja ympäristöaiheinen pakopeli on valmistumassa jo jouluksi yläkoululaisten testattavaksi.

Kaksi turkulaista nuorta on hakenut Allianssilta rahoitusta pelin kehittämiseen, ja he suunnittelevat myös Ylä-Savoon sopivan pakopelin, johon Anne Kärkkäinen hankkii materiaalin. Yhteistyö Ylä-Savon Ammattiopiston ja Sakkyn kanssa on suunnitteluvaiheessa.

Ilmastoaihetta on ideoitu hyödynnettäväksi kouluissa esimerkiksi kuvataiteen ja äidinkielen opetuksessa.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla Juhani Ahon koulun pihalla puhuttiin tupakkatuotteiden ympäristövaikutuksista. Marraskuun lopussa nuorisotila Linkissä Iisalmen linja-autoasemalla järjestetään hankeyhteistyöilta seuroille.

Jatkossa voidaan järjestää kursseja, työpajoja, retkiä, teematapahtumia ja luovaa toimintaa, joita nuoret ovat toivoneet. Myös ensi kesänä yksi Twist-kesätyöryhmistä kokoontuu ilmastoteemalla.

Nuorisotoimijoille hanke synnyttää kestävän kehityksen toimintamallin, johon sisältyy koulutusta ja työpajoja. Lainattavasta välineistöstä kautta Ylä-Savon nuorisotoimien tehdään lista, jolloin kaikkea materiaalia ei tarvitse hankkia joka kuntaan. Koko Savon alueelle luodaan ilmastonuorisotyöverkosto.

Kommentoi