Satoja ehdokkaita joista valita

Puolueiden valmistautuminen lokakuussa 2018 pidettäviin maakuntavaaleihin on jo hyvässä vauhdissa. Ainoan poikkeuksen tekee Sininen tulevaisuus, joka on käynyt aiheesta vasta alustavia keskusteluja. Sen sijaan vasemmistoliitto nimesi ensimmäiset ehdokkaansa jo vuoden 2017 kevätpiirikokouksessa.
– Vaaleihin valmistautumista haittaa se, että vaalien järjestämisestä ei voi vieläkään sanoa varmaksi. Tämä haittaa etenkin potentiaalisten ehdokkaiden houkuttelemista, sanoo vasemmistoliiton itäisen alueen toiminnanjohtaja Jaakko Turunen.
Samoin kokoomuksen ehdokashankinta ja ohjelmatyö alkoivat jo edellisen vuoden keväänä.
– Myös vihreiden valmistautuminen on alkanut, vaikka lainsäädäntö on edelleen eduskunnan käsittelyssä. Presidentinvaalit ovat vieneet huomion tähän saakka ja nyt keskitymme maakuntavaaleihin. Savo-Karjalan vihreiden maakuntavaalityöryhmän työ käynnistyy helmikuussa, sanoo Savo-Karjalan vihreiden puheenjohtaja Hanna Susitaival.

Erityisen toiveikas ehdokasasettelun suhteen on viime kevään kuntavaaleissa menestynyt kristillisdemokraatit.
– Vaalivoitto ja valtuustopaikkojen lisääntyminen Pohjois-Savossa antavat hyvän pohjan ehdokaslistalle, toteaa kristillisdemokraattien Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja Juhani Laurinkari.
Samoin sosiaalidemokraattien ehdokasasettelu etenee hyvin, vaikka lainsäädännön keskeneräisyys aiheuttaa hankaluutta.
– Kun ihmisillä ei ole selkeää kuvaa, millaisiksi uudet luottamustoimet ovat muotoutumassa, ehdokkuuttakin pohditaan tarkkaan, toteaa Savo-Karjalan sosialidemokraattisen piirin puheenjohtaja Neeta Röppänen.
He, kuten kaikki muutkin puolueet, tavoittelevat täyttä listaa, mikä on 103 ehdokasta. Keskusta on lisäksi asettanut tavoitteekseen saada mukaan vähintään 15 nuorta, alle 30-vuotiasta ehdokasta. Mutta esimerkiksi kristillisdemokraateilla ei ole vielä täytettävissä virallisia ehdokassuostumuslomakkeita, koska eduskunta ei ole hyväksynyt maakuntavaaleja koskevia lakeja.

Alkukankeudesta huolimatta moni puolue on jo saanut useita nimiä ehdokaslistoihinsa. Kokoomuksella on noin puolet ehdokaslistasta koossa, keskustalla ehdokkaita on jo nelisenkymmentä ja vasemmistoliittokin on saanut varmistettua Pohjois-Savosta jo parikymmentä maakuntavaaliehdokasta. Kristillisdemokraatit huomioivat ehdokasasettelussaan myös uutena maakuntaan liittyvän Joroisen.
– Tavoitteenamme on saada kaikin tavoin monipuolinen ja kattava, innostuneista, eri-ikäisistä ja erilaisissa elämänvaiheissa olevista ihmisistä muodostuva ehdokaslista. Tarkkaa määrällistä ehdokastavoitetta ei ole toistaiseksi asetettu. Henkilökohtainen näkemykseni on, että demokratian toteutuminen ei vaarantuisi, vaikka enimmäismäärä ehdokkaita olisi sama kuin valtuutettujen määrä, toteaa kokoomuksen Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi.
Perki-Latvaniemen mukaan kokoomuksen ehdokaslista tulee olemaan myös alueellisesti kattava ja suhteessa kannatuspotentiaaliin.
– On tärkeää tiedostaa, että maakuntavaalien vaalipiiri on koko maakunta ja maakuntavaltuutetut edustavat koko maakunnan väestöä, postinumerosta riippumatta.