Suomen houkuttelevin seutukaupunki

Iisalmen kaupunki kutsuu kuntalaiset osallistumaan parhaillaan käynnissä olevaan kaupunkistrategiatyöhön. Strategialuonnos on valmisteltu yhteistyössä eri tahojen kanssa vuoden 2017 aikana ja valmistelutyön pohjalta laadittu luonnos taustamateriaaleineen on nähtävissä osoitteessa www.iisalmi.fi/strategia.

Strategialuonnoksen keskeinen sisältö on kuvattu seuraavassa lyhyesti.

Toiminta-ajatus:
Iisalmen kaupunki parantaa asukkaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä laadukkaalla ja tehokkaalla palvelurakenteella sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä menestyvän
elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä.

Arvot:

• Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
• Avoimuus
• Rohkeus
• Ympäristövastuullisuus
• Yhteisöllisyys

Visio 2030 – ”Suomen houkuttelevin seutukaupunki”:

Iisalmen kaupunki on kansainvälisesti tunnettu 25 000 asukkaan vetovoimainen seutukaupunki, joka tarjoaa loistavat yrittämisen olosuhteet ja toimivat seudulliset palvelut.

Strategiaa toteutetaan viiden (5) strategisen ohjelman avulla, joita ovat:

• Vetovoima ja kasvu
– Strateginen tavoite: Kansainvälisesti vetovoimainen Iisalmi
• Osaaminen ja hyvinvointi
– Strateginen tavoite: Osaava ja hyvinvoiva iisalmelainen
• Toimiva kaupunkiympäristö ja rakentaminen
– Strateginen tavoite: Toimiva ja turvallinen Iisalmi
• Vakaa kuntatalous
– Strateginen tavoite: Vakaan talouden Iisalmi
• Houkutteleva ja huolehtiva työnantaja
– Strateginen tavoite: Iisalmi osaa ja innostaa!

Kaikkia kuntalaisia pyydetään tutustumaan ehdotettuihin strategisiin linjauksiin ja tavoitteisiin sekä esittämään niistä mielipiteensä. Kyselyssä voi myös esittää ehdotuksia konkreettisista toimenpiteistä ja uusista avauksista, joilla strategian tavoitteisiin päästään.
Kyselyyn voi vastata 3.11.2017 mennessä käyttämällä Webropol-työkalua osoitteessa www.iisalmi.fi/strategiakysely