Öljylämmityksestä luopumiseen tukea

Pientalojen omistajille on nyt jaossa valtion tukea öljylämmityksestä luopumiseen. Jos öljyn vaihtaa ekologisempaan lämmitysmuotoon, valtio voi maksaa laskusta jopa 4 000 euroa.

4 000 euroa saa, jos pientalon uusi lämmitysmuoto on kaukolämpö, maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. Muita kestäviä lämmitysmuotoja tuetaan 2 500 eurolla. Tuen saannin ehtona on, että fossiilisista polttoaineista luovutaan kokonaan eli esimerkiksi öljylämmitystä ei voi jättää edes osaksi lämmitysjärjestelmää.

Yhteensä avustusta jaetaan lähes 30 miljoonaa euroa. Potti on osa hallituksen niin sanottua kestävää elvytystä, jonka tarkoitus on vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Tavoitteena on, että öljylämmitysjärjestelmänsä vaihtaisi noin 10 000 pientaloa. Tiedotteen mukaan tämä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 56 kilotonnilla vuodessa.

Avustuksen vauhdittamien lämmitysjärjestelmäremonttien työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan lähes 1 500 henkilötyövuotta.

Avustusta voi saada öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tukea saa myös kuluihin, jotka ovat syntyneet tai syntyvät tämän vuoden kesäkuun 1. päivästä aina vuoden 2022 lopulle saakka.

Kommentoi