torstai 9.4.2020 Elias, Eelis, Eeli, Eljas

Teillä siirrytään talvirajoituksiin

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Nopeusrajoitukset alenevat koko maassa noin 8500 tiekilometrillä.  Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 27. päivään mennessä. Pohjois-Savossa nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan 26.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Pohjois-Savoon jää 100 km/h -nopeusrajoituksia talveksi voimaan yhteensä 76 km:n matkalle.

Vuorela – Siilinjärvi välisellä moottoritieosuudella 120 km/h -rajoitus alenee talvikaudeksi 100 km:iin/h. Lisäksi 80 km/h -rajoituksia muutetaan eräillä mutkaisilla, kapeilla tai huonokuntoisilla teillä talveksi 70 km:iin/h.

Talvikaudeksi nopeusrajoitusta alennetaan myös päällysteen kunnon heikentymisen vuoksi. Rajoitus alenee 70 km:iin/h Kiuruvedellä, maanteillä 5613 ja 7693, molemmissa noin viiden kilometrin matkalla.

Huonoilla keleillä on usein syytä käyttää alhaisempaa nopeutta kuin merkeillä on osoitettu. Liikennesäännöt velvoittavat kuljettajaa ottamaan huomioon sekä oman että muiden tienkäyttäjien turvallisuuden. Nopeuden alentaminen antaa yllättävissä tilanteissa lisää aikaa reagointiin ja lyhentää pysähtymismatkaa.

Talvi- ja pimeänajan rajoitusten ansiosta liikenteessä säästyy tutkimuksen mukaan vuosittain 8 ihmistä kuolemalta ja 36 ihmistä jää loukkaantumatta. Lisäksi nopeuden lasku vaikuttaa edullisesti polttoaineen ja päällysteiden kulumiseen sekä vähentää päästöjä ja liikennemelua.