Yleisötilaisuus Ylä-Savon huumetilanteesta

Itä-Suomen poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen saapuu Iisalmeen puhumaan huumeista.

Itä-Suomen poliisilaitoksen ja  Iisalmen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston monialaisen työryhmän kaikille avoin huumevalistustilaisuus  Luma-keskuksen auditoriossa 31.1. klo 18-20.

Poliisi on nyt saanut Ylä-Savon huumerinkiin osallisena olleiden kuulustelut pääosin tehtyä, ja pöytäkirjat niistä ovat valmistumassa.  Epäiltyjä nuoria on ollut 30–40, ja he ovat syntyneet pääosin vuosina 2001–2002. Epäillyistä suurin osa on iisalmelaisia, mutta mukana on myös lähikuntien asukkaita. Rikoskomisario Veli Pallosen mukaan käyttö on ollut enimmäkseen kannabista, mutta jonkin verran mukana on ollut lisäksi amfetamiinia ja ekstaasia. Myös lääkkeitä on käytetty.

Poliisi toivoo vanhempien apua nuorten huumeidenkäytön kitkemisessä. Viime marraskuussa aloitettu valistuskierros pohjoissavolaisilla yläkouluilla sai jatkoa 25.1., jolloin Itä-Suomen poliisilaitos järjesti Juhani Ahon koululla vanhempainillan. Tilaisuus oli Juhani Ahon koulun 7.-9. luokkalaisten vanhemmille, ja illan aiheena olivat huumausaineet.

Keskiviikkona 31.1. on kaikille avoin huumetilaisuus Luma-keskus Majakan auditoriossa klo 18–20. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Iisalmen nuorten ohjaus ja palveluverkoston monialainen työryhmä ja Itä-Suomen poliisilaitos.

Tapahtumassa esiintyvät Itä-Suomen poliisilaitoksen sosiaalityöntekijä Tuija Heimonen  ja rikoskomisario Veli Pallonen, joka kertoo huumausainebisneksestä Iisalmessa ja sen lähialueilla. Heimonen kertoo puolestaan samat asiat, mitkä hän kävi läpi Juhani Ahon koulun tilaisuudessa.
– Minä kerron huumausaineisiin mahdollisesti sotkeutuneen nuoren käyttäytymisestä ja siitä, mitä laki sanoo vanhempien oikeuksista ja velvollisuuksista lapsensa elämän turvaamisessa. Kerron myös mistä huumausaineita käyttävä nuori voi hakea apua. Loppuun on varattu aikaa kysymyksille ja mieltä askarruttaville asioille, Heimonen sanoo.

Poliisi toivoo, että lapsen huoltajat kiinnittäisivät jatkossa huomiota oman nuoren lisäksi myös hänen kaveripiiriinsä jäseniin.
– Meille tulee toisinaan tapauksia, joissa lähes kaikki muut ovat tienneet nuoren huumeiden käytöstä paitsi hänen omat vanhempansa. Aikuisilla on oltava rohkeutta kertoa kaverin vanhemmille, mikäli he havaitsevat viitteitä huumeiden käytöstä, saati huumeiden välittämisestä.